Kunjungan Hormat daripada Jabatan Tenaga Rakyat

Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menerima Kunjungan Hormat daripada Jabatan Tenaga Rakyat di Pejabat Ketua Menteri, Menara Kinabalu