Kunjungan Hormat daripada Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia (MyCEB)

Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menerima Kunjungan Hormat daripada Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia (MyCEB) di Pejabat Ketua Menteri, Menara Kinabalu