Kunjungan Hormat daripada Hakim Besar Sabah Dan Sarawak

Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menerima Kunjungan Hormat daripada Hakim Besar Sabah Dan Sarawak, Yang Amat Arif Tan Sri Dato’ Abdul Rahman bin Sebli di Kediaman Rasmi Ketua Menteri, Sri Gaya