Kunjungan Hormat daripada President dan Group CEO Petronas

Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menerima Kunjungan Hormat daripada President dan Group CEO Petronas,Tan Sri Tengku M Taufik Tengku Aziz di Pejabat Ketua Menteri, Menara Kinabalu